மூன்றுபேர் - இனிமையான கற்பனை

மூன்றுபேரை உள்ளடக்கிய ஒரு பாலியல் நடைமுறை மூன்றுபேர். இந்த மூவரும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு கற்பனை. ஆண்களுடன் மட்டுமே மூவரும், ஒரு பெண் மற்றும் இரண்டு ஆண்களுடன் ஒரு மூவரும், பெண்கள் மட்டுமே உள்ள மூவரும், இரண்டு பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆணுடன் ஒரு மூவரும் இடையே சேர்க்கைகள் வேறுபடுகின்றன.

Ads by TubeAdvertising