ஃபிஸ்டிங் - தீவிர ஊடுருவல் மற்றும் இன்ப வலி கொண்ட ஆபாச திரைப்படங்கள். நீங்கள் எங்கு அதிகம் விரும்புகிறீர்கள்?

ஃபிஸ்டிங் என்றால் யோனி அல்லது ஆசனவாய் மீது உங்கள் கையைச் செருகுவது, உடலுறவின் போது ஏற்படும் உணர்வு அனைவருக்கும் வித்தியாசமானது மற்றும் உங்களுக்கு முழுமையின் உணர்வைத் தருகிறது. இது மெகா தீவிர இன்பங்களை வழங்குகிறது. ஃபிஸ்டிங் என்பது ஒரு தீவிர நுட்பமாகும், இது சரியாக செய்யாவிட்டால் உற்சாகமான மற்றும் இனிமையான மற்றும் ஆபத்தான அல்லது வலிமிகுந்ததாக இருக்கும். ஆண்களிடமும் இதைப் பயிற்சி செய்யலாம்.

Ads by TubeAdvertising